AUDIO

Nabízíme Vám dlouholeté zkušenosti v oblasti záznamu a zpracování zvuku.

NAKLADATELSTVÍ

Převádíme obsahy knih do zvukového formátu audionahrávek.

ŚKOLY A ŠKOLKY

Zaznamenáme Vaše vzdělávací materiály do zvukových souborů.

Nahráváme pohádky a písničky pro mateřské školky. 

VAŠE AUTORSKÁ TVORBA

Nahrajeme Vaše vlastní CD, e-book a další...