BEYOND - sebepoznání skrze oko kamery

BEYOND je zcela unikátní projekt, jak hlouběji proniknout do své vnitřní podstaty pomocí nejmodernějších technologií a prastarých jogových technik. 


Zakladatel tohoto projektu, Libor Jeřábek, se přes 25 let se věnuje sebepoznání, meditacím a zároveň natáčení dokumentů s hlubším obsahem.

Zkušenosti z oblasti filmu na pozici scénáristy, kameramana, střihače a režiséra mu umožnily propojit tyto dvě oblasti v jedinečný projekt, pomocí kterého odhaluje doposud neprojevený duchovní a fyzický potenciál klientů. 

Libor spojuje nejmodernější technologie s duchovním vhledem a dary vnímání, které mu byly dány do vínku. Věří, že tato nová forma sebepoznání bude pro mnoho lidí zábavná a naplňující.

Projekt "BEYOND - sebepoznáním skrze oko kamery", je určen pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat a posouvat se dál jak v osobní, tak profesní oblasti.

Je výborným prostředkem sebepoznání pro managery na různých postech, kteří cítí potřebu kultivovat a rozvíjet své schopnosti. Díky projektu v sobě také leadři objeví schopnost předání energie a motivace svým zaměstnancům.

V dnešním moderním managingu není účelem být pouze vysoce ziskový, ale také aby měla firma zdravý základ v řízení a jasné směrování.

Týmový duch a smysluplnost ve spolupráci je tím hlavním motivem pro vyšší efektivitu a dobrou energii ve firmě.

Odborným vhledem a rozborem mluvy, výrazu a pocitů se klienti dozví o své osobnosti, darech a jejich nejsilnějších stránkách.

Uvědoměním si svých slabších stránek překročí svoje strachy a společně s Liborem pak přenastaví vzorce chování do pozitivní roviny.

Libor své klienty psychicky připravuje, pomocí jógových technik zaměřených na koncentraci a vizualizaci, na vrcholné výkony a vede je cestou osobní prosperity a naplnění.

Radost a smysl žití se projeví ve všech oblastech života a lidé se stávají vzorem a inspirací pro ostatní.

Co od projektu očekávat:

 • Pomocí záznamu na kameru a vedeného rozhovoru, objevuje Libor skrytý potenciál člověka.
 • Nacítěním kvalit a silných stránek dopomáhá k rozvinutí dané osobnosti a darů.
 • Vede lidi k uvědomění jejich unikátní osobnosti a potenciálu, který je často skrytý a neprojevený.
 • Společně s klientem rozvíjí kreativu a sílu ve všech směrech lidské existence.
 • V průběhu projektu dochází k uvolnění bloků, strachů, obav a k jejich přeměně starých nefunkčních vzorců na konstruktivní a pozitivní.
 • Klienti přichází na kouzlo propoejní starých jogových technik s multimediálními zvukovými a obrazovými vjemy.
 • Cestou projevení kvalit duše, začínají klienti žít svůj vlastní život plný kreativity a harmonie.
 • Libor pomáhá nalézt vlastní osobnost.

Co si přinést s sebou?

 • Pohodlné oblečení a dobrou náladu.

Co si klienti odnesou?

 • Sebepoznání, DVD s natočeným materiálem a noty pro Váš nový život.

Průběh setkání:

 1. Uvítání u čaje a povídání o tématech, která klienta nejvíce zajímají.
 2. Definování toho, co by na sobě klienti rádi změnili a kam se posunuli.
 3. Hodinu až dvě dlouhý rozhovor před kamerou vedený formou otázek.
 4. Pauza na občerstvení - přestávka.
 5. Analýza natočeného materiálu.
 6. Konzultace a návrhy řešení.
 7. Zhodnocení slabých a silných stránek osobnosti, podněty pro další kroky k osobnímu růstu.

Časová náročnost projektu:

 • První setkání - dopoledne od 8 do 13 hodin nebo odpoledne od 14 do 19 hodin.
 • Druhé setkání - po 14 dnech od prvního s délkou 2 hodiny.
 • Třetí setkání - po 14 dnech od druhého s délkou 2 hodiny.

CENA: 9 990 korun

Objednávky a dotazy prosím na mail: jerabek@lovingheart.cz, tel. 777 980 554