"PRAMEN HUDBY" 

dokumentární cyklus o hudbě... 

"Každý jedinec má svou vlastní hudbu, každý pohyb má svou vlastní hudbu, každá činnost má svou vlastní hudbu. V každém nádechu i výdechu je hudba. Pokud nevěnujeme pozornost vnitřní hloubce činu, tuto hudbu neslyšíme. Když věnujeme každému činu náležitou pozornost, potom v jeho naprosté hloubce jistě hudbu uslyšíme."


Představuji Vám svůj autorský projekt "PRAMEN HUDBY" ve kterém dokumentuji zajímavé osobnosti na hudebním poli s jejich jedinečným projevem. Zpěváci a hudebníci svou  kreativní tvorbou obohacují nás všechny, Hudba nemá žádné hranice, spojuje národy v prožitku, hloubce a jedinečné kráse.

Ó hudbo lásky, od tebe se učím tajemství důvěrnosti.
Ó hudbo ticha,od tebe se učím tajemství universální jednoty.

JANA ŠELLE - sopranistka, hlasový pedagog, lektorka vědomého dýchání a zpěvu, propagátorka dechových technik ve spojení s pohybem, diagnostika hlasu, práce s hlasem a zpěvem... www.janaselle.cz